Kamień węgielny wmurowany. Cognor rozpoczął budowę nowoczesnej walcowni w Siemianowicach Śląskich za 800 mln zł

Hutnicza spółka Cognor Holding S.A. oficjalnie rozpoczęła budowę walcowni kształtowników gorącowalcowanych na terenie dawnej Walcowni Rur „Jedność” przy ul. P. Stalmacha 8. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Dzisiaj, 17 sierpnia 2023 roku, odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjno-magazynowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych wraz z budową obiektów towarzyszących, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Dzięki tej inwestycji staniemy się jedną z najnowocześniejszych hut stali w Europie. Rozwiązania, które będą tam zastosowane pozwolą na zasadniczą redukcję stałych i zmiennych kosztów produkcji, dostarczanie najwyższej jakości produktów jak i najlepszej obsługi klienta – zadeklarował, podczas rozpoczynającego wydarzenie przemówienia, prezes Cognor Holding S.A. Przemysław Sztuczkowski.

Nowoczesny zakład z linią produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych zastąpi już istniejącą najstarszą linię produkcyjną Cognora w Zawierciu. Innowacyjne rozwiązania technologiczne i inżynierskie, pozwolą na osiągnięcie zdolności produkcyjnej 450 tysięcy ton rocznie różnorodnych wyrobów stalowych, co uplasuje zakład firmy Cognor S.A. w światowej czołówce zakładów metalurgicznych. Wykonaniem inwestycji zajmie się europejski gigant budowlany – spółka STRABAG.

Rozpoczynamy budowę hali produkcyjno-magazynowej nowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych. Będzie to jedna z największych inwestycji na terenie Górnego Śląska. Cały kompleks tworzyć będzie sześć obiektów w tym: dwa nowe budynki o funkcji produkcyjnej, stara hala, którą rozbudujemy o funkcję magazynową. Dodatkowo będzie budynek biurowo-socjalny, budynek warsztatowy i magazyn wyrobów gotowych. Pojawi się także stacja zasilająca całe przedsięwzięcie – wymienił Dyrektor Budownictwa Ogólnego STRABAG, Przemysław Kuliś.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną również parkingi dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla aut ciężarowych, wewnętrzny układ drogowy obejmujący chodniki i ulice i plac manewrowy. Projekt jest realizowany w oparciu o szczegółowy model stworzony przy wykorzystaniu metodologii Building Information Modeling (BIM), który został wykonany na etapie projektowania obiektu i umożliwił, między innymi, bezkolizyjne prowadzenie robót międzybranżowych.

To historyczny moment i wielka radość dla władz miasta i wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich. Siemianowice to miasto o hutniczych tradycjach i jest nam niezmiernie miło, że polski inwestor wybuduje najnowocześniejszą w Europie walcownię w miejscu, gdzie już wcześniej podobny zakład funkcjonował. Historia zatoczyła koło. Zapewniam, że Urząd Miast wesprze tę inwestycję, tak by powstała jak najszybciej – powiedział podczas swojego wystąpienia prezydent miasta, Rafał Piech.

Podczas uroczystości Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek odczytał list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w którym premier przekazał słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w budowę walcowni.

Zwieńczeniem dzisiejszej ceremonii było podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego przez prezydenta miasta, Rafała Piecha; prezesa zarządu Cognor, Przemysława Sztuczkowskiego i dyrektora budownictwa ogólnego STRABAG, Przemysława Kulisia.

W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie – Rafał Piech, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Agnieszka Gładysz, Drugi Zastępca Prezydenta Miasta – Beata Gałecka; Przewodniczący Rady Miasta – Adam Cebula, Skarbnik Miasta – Katarzyna Chrapek-Rogowska, Sekretarz Miasta – Adam Skowronek, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie – Marcin Janos, a także przedstawiciele UM. Inwestora reprezentował Prezes Zarządu Cognor Holding S.A. – Przemysław Sztuczkowski, a generalnego wykonawcę Dyrektor Budownictwa Ogólnego STRABAG – Przemysław Kuliś. Ponadto gośćmi byli: Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dr Janusz Michałek, a także reprezentanci firmy Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a., producenta linii technologicznej, która będzie montowana w budynkach walcowni oraz przedstawiciele instytucji finansujących i biznesu sprzyjających temu przedsięwzięciu.

O INWESTYCJI

Walcownia w Siemianowicach Śląskich będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zatrudnienie znajdzie tu około 150 wykwalifikowanych osób. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 800 mln zł. Generalnym wykonawcą robót budowlanych, które pochłoną ponad 300 mln zł, jest firma STRABAG. Generalnym projektantem inwestycji jest firma Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A.

Zakończenie prac budowlanych, zgodnie z harmonogramem ma nastąpić w grudniu 2024 roku.

Galeria zdjęć z uroczystości – tutaj

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak, Szymon Duczek