Siemianowice Śląskie wyróżnione przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Statuetki Przyjaznego Samorządu. Przedstawiają niedźwiedzia.

Wczoraj (tj. 19.09)  w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Podczas wydarzenia Siemianowice Śląskie odebrały przyznawaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk nagrodę Przyjazny Samorząd.

Projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem” realizowany jest od marca 2022 r. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest budowanie właściwych form dialogu między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami.

Nagrodę z rąk Marcina Materny, Wiceprezesa ZPP, w imieniu władz miasta, odebrał Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora siemianowickiego urzędu. 

– Nasz urząd został nagrodzony za budowanie wielu płaszczyzn komunikacji z lokalnymi przedsiębiorcami, co przekłada się pozytywnie na ich rozwój – mówi Jakub Nowak. – Docenione zostały również nasze projekty, jak śniadania biznesowe i szkolenia dla pracowników firm oraz pracodawców, jako te rozwiązania, które pozwalają na budowanie sieci relacji pomiędzy przedsiębiorcami – dodaje.

Ważne z punktu widzenia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców okazało się, także nasze zaangażowanie we wspieranie mikro i małych firm, które to stanowią główną siłę polskiej gospodarki.

Takie wyróżniania pokazują, że zaangażowanie Miasta w budowanie pozytywnych relacji z biznesem i podejmowane w ramach tego prace są zasadne, tym bardziej, iż znajdują uznanie w oczach samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców.   

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Rafał Jakoktochce