Zapraszamy do przetargów – nieruchomości niezabudowane

Serdecznie zapraszamy na przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się 21 marca 2024r. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na Dużej Sali Posiedzeń (II piętro). Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wymaganego wadium do dnia 18 marca 2024r.

Zachęcamy do zakupu atrakcyjnych działek, które stanowią doskonałą inwestycję w przyszłość.

Nieruchomości wyznaczone do przetargu położone są przy ul. Bańgowskiej oraz ul. Mysłowickiej , stanowią własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie:

  1. ul. Bańgowska – nieruchomość składa się z działki o łącznej powierzchni 2 848 m² (0.2848 ha). Posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, w części porośnięta krzewami i drzewami oraz w środkowej części znajduje się asfalt. Przez nieruchomość w jej południowo-zachodniej części przebiega sieć wodociągowa. W ulicy Bańgowskiej znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 1 U czyli „Teren zabudowy usługowej”. Dojazd do działki odbywa się poprzez istniejący zjazd przez działkę gminną o numerze 1950/382, która w MPZP przeznaczona jest pod drogi publiczne.

Cena wywoławcza wynosi 500 000,00 zł. netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 50 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2024 r. godz. 12.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro).

  1. Rejon przy ul. Mysłowickiej – nieruchomość składająca się z kilku działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 30 831 m2 (3.08 ha). Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Żwirowej w Katowicach. Przez nieruchomość przebiega sieć wodna, energetyczna, centralnego ogrzewania, wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna sieć wysokiego napięcia.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PP – Obszar przemysłowy oraz KK – Tereny komunikacji kolejowej.

Cena wywoławcza wynosi 2 200 000,00 zł. netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 300 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2024 r. godz. 13.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 18 marca 2024r. na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: ING Bank Śląski S.A. o/ Siemianowice Śląskie nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587.

Dodatkowych informacji udzieli Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

Mariusz Sobeczko, tel. +48 32 760 54 06

W załączeniu ogłoszenie o przetargach.

wprowadzający: Ewa Grabolus | Biuro Obsługi Inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Wojciech Mateusiak | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie