Alarmowe

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Pułaskiego 2
tel.: 112,

47 851 75 00 wew. 1,
32 766 80 30 wew. 1,
32 766 80 35 wew. 1,
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/kmpsp-siemianowice-slaskie
e-mail: pspsiemianowice@wp.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Szpital Miejski

ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 228 30 30
faks: 32 228 14 98
email: sekretariat@zozsiemianowice.pl
strona internetowa:
www.zozsiemianowice.pl
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Pogotowie Ratunkowe

ul. Dąbrowskiego 13
tel.: 999, 112 (z tel. komórkowych)
Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna i wyjazdowa: 32 428 78 84

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Pułaskiego 2
tel.: 32 220 01 80
strona internetowa: www.mczk.siemianowice.pl
e-mail: mczk@um.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)