Alarmowe

Pogotowie Wodociągowe

Aqua Sprint spółka zo.o. 697 003 800 lub (32) 220 01 80

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Pogotowie Energetyczne

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Pogotowie Gazowe

Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach
tel.: 992

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Prokuratura Rejonowa

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Straż Miejska

ul. Dąbrowskiego 13
tel.: 986, 32 228 47 00
strona internetowa: www.sm.siemianowice.pl
e-mail: sm@sm.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Adrian Merta - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (11 października 2023)

Komenda Miejska Policji

ul. Jana Pawła II 16
tel.: 112, tel.: 47 85 312 01,  47 85 312 55; fax. 47 85 312 44

strona internetowa: www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl
e-mail: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Pułaskiego 2
tel.: 112,

47 851 75 00 wew. 1,
32 766 80 30 wew. 1,
32 766 80 35 wew. 1,
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/kmpsp-siemianowice-slaskie
e-mail: pspsiemianowice@wp.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)

Szpital Miejski

ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 228 30 30
faks: 32 228 14 98
email: sekretariat@zozsiemianowice.pl
strona internetowa:
www.zozsiemianowice.pl
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (13 lipca 2022)