Urzędy, Organizacje, Instytucje

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

ul. Dąbrowskiego 13
tel. 32 720 38 47  tel./fax 32 720 38 46
e-mail: sekretariat@pow1.siemianowice.pl
strona internetowa: www.pow1.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (26 września 2022)

Młodzieżowy Dom Kultury „Jordan”

ul. ul. Fryderyka Chopina 2
tel.: 32 228-13-37
strona internetowa: http://www.mdk.siemianowice.pl
e-mail: mdkjordan@siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Paweł Cwalina - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (1 sierpnia 2022)

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego (SPZLP)

ul. Szkolna 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
strona internetowa: http://spzlp.pl/
e-mail: kontakt@spzlp.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego: 506 016 187
Dzienny Oddział Psychiatryczny: tel. 506 016 195 lub 32 228 30 21.

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Pszczelnicza 10
tel.: 32 762 81 44,  32 762 81 00
strona internetowa: http://oik.siemianowice.pl/
e-mail: sekretariat@oik.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17
tel.: 32 765 62 00; faks: 32 765 62 19
strona internetowa: www.mops.siemianowice.pl
e-mail: mops@mops.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Miejska Biblioteka Publiczna

al. Sportowców 3
tel.: 32 228 13 29
strona internetowa: https://www.mbpsiemianowice.pl/
e-mail: mbp@mbp.siemianowice.pl

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Kompleks Sportowy „Siemion”

ul. Olimpijska 2
tel. 32 251 64 53

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Orzeszkowej 1
tel. 32 765 23 03 / 32 765 23 04

Ostatnio zmienione przez: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich (23 czerwca 2021)