AKCJA LATO. BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA DZIECI – BRAK MIEJSC

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 97)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (w wieku 7-18 lat) – BRAK MIEJSC

12 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską, trasa: Góra Zborów – Włodowice

26 lipca (środa), godz. 8.00 – WYCIECZKA ODWOŁANA

27 lipca (czwartek), zbiórka godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską, trasa: Łazy – Dolina Będkowska

9 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjna – agroturystyka w Jeżówce

23 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską, trasa: Zawiercie Kromołów – Podlesice

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury
i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).

Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dołączony do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.