Świadomy i sprawny senior

Spotkanie na strzelnicy

Ogrom wiedzy i atrakcji czekał na seniorów podczas eventu „Świadomy i Sprawny Senior”. Odbył się on na strzelnicy i został zorganizowany przez SEiRP Koło nr 31 w Siemianowicach Śląskich przy współudziale siemianowickiego magistratu, Policji, MOPS-u, WOPR-u, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Rosomak S.A. Na stanowiskach profilaktycznych seniorzy zdobywali cenną wiedzę, którą przekazywali im także zaproszeni prelegenci. Wiele emocji wzbudziła możliwość strzelania z broni pod okiem instruktora.

Na strzelnicę Polskiego Związku Łowieckiego licznie przybyli seniorzy, dla których zostało tam przygotowane wydarzenie profilaktyczne „Świadomy i Sprawny Senior”. Organizatorem tego eventu było Stowarzyszenie Policyjnych Emerytów i Rencistów Koło nr 31 z Siemianowic Śląskich. Włączyli się do niego także: siemianowicki magistrat, Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich, Polski Związek Łowiecki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Siemianowicach Śląskich oraz Rosomak S.A.
Na przygotowanych stoiskach profilaktycznych seniorzy mogli zaopatrzyć się w ulotki, Koperty Życia, odblaski oraz wiele innych gadżetów profilaktycznych, a co najważniejsze posłuchać rad policjanta z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczestnicy mogli wypróbować, jak widzi osoba mocno pijana lub po zażyciu narkotyków, co odzwierciadlały narko i alko google. Obok ratownicy wodni przekazywali informacje oraz ćwiczyli z seniorami udzielanie pierwszej pomocy. Doskonałym uzupełnieniem tego co działo się na zewnątrz, były przemówienia zaproszonych prelegentów.
Pierwsza rozpoczęła Pani Katarzyna Farat z MOPS-u, która przedstawiła formy przemocy stosowanych wobec osób starszych i udzieliła wskazówek, gdzie mogą szukać pomocy oraz jakie rozwiązania prawne są stosowane w takich sytuacjach. Następnie głos zabrał Prezes WOPR-u Pan Marek Kuna, który zachęcił do udzielania pierwszej pomocy i omówił, jak ona powinna wyglądać podkreślając, że najważniejsze zawsze jest własne bezpieczeństwo oraz innych osób. Wykłady zostały uzupełnione przez oficera prasowego siemianowickiej komendy Policji nadkom. Tatianę Lukoszek, która z kolei przedstawiła metody działania oszustów w cyberprzesteni i dała rady, jak nie paść ofiarami przestępców. Z kolei policyjny profilaktyk mł.asp. Arkadiusz Lasyk pokazał  i opowiedział, jak prosto jest korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego zachęcił każdego. Przybliżył także działanie aplikacji Moja Komenda, dzięki której można szybko i sprawnie odnaleźć najbliższą jednostkę Policji czy skontaktować się z dzielnicowym.
W tym czasie zaproszeni seniorzy cały czas pod okiem instruktora mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z broni palnej. Na najlepszych czekały puchary i upominki, a wszyscy  otrzymali pamiątkowe medale. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek, aby uczestnicy eventu mieli siły korzystać z tylu atrakcji.

Autor:

  • Tatiana Lukoszek, KM Policji

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska