Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

3, 17 czerwca (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny