Konwersacje dla Ukraińców

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 2
ul. Niepodległości45 (tel. 32/228.11.56)

6, 13 lipca (środy), godz. 17.00-18.30 – Konwersacje w języku polskim dla Ukraińców. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.11.56