Uniwersytet Trzeciego Wieku

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

30 czerwca (czwartek) godz. 18.00-20.00 – SUTW – Uniwersytet III Wieku. Wstęp wolny