Zapraszamy do przetargów -nieruchomości niezabudowane

Nieruchomość do przetargu -widok z góry z graficznie zaznaczonym terenem  pod przetarg
Nieruchomość do przetargu

Serdecznie zapraszamy na przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się 14 września 2023 r. w budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10 na Dużej Sali Posiedzeń (II piętro). Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wymaganego wadium do dnia 11 września 2023 r.

Nieruchomości wyznaczone do przetargu położone są przy ul. Budowlanej, stanowią własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie:

1. ul. Budowlana – nieruchomość składa się z działki o łącznej powierzchni 8 903 m² (0.8903 ha). Posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią i drzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodna. W otoczeniu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa,kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Cena wywoławcza wynosi 1 000 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 150 000,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 12.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro)

2. ul. Budowlana – nieruchomość składa się z działki o łącznej powierzchni 9 151 m² (0.9151 ha). Posiada kształt wielokąta regularnego – prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią i drzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodna. W otoczeniu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa,kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Cena wywoławcza wynosi 1 000 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 150 000,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 13.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro)

Dodatkowych informacji udzieli Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

Mariusz Sobeczko, tel. +48 32 760 54 06

W załączeniu ogłoszenie o przetargach.

Autor:

  • Mikołaj Polowy, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Wojciech Mateusiak, graf: Rafał Jakoktochce