Internetowe narady koordynacyjne – informacja dla gestorów sieci

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że w ramach Geoportalu Siemianowic Śląskich (http://siemianowice.geoportal2.pl) istnieje  możliwość korzystania z modułu: Internetowe Narady Koordynacyjne -ZUD.

Korzystanie z modułu jest przeznaczone wyłącznie dla gestorów sieci uzbrojenia i odbywa na podstawie loginu i hasła nadanego przez Geodetę Miasta, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta.

Uprawnienia nadawane są po przesłaniu wypełnionej i podpisanej umowy (formularz umowy wraz z klauzulą RODO jest do pobrania poniżej),

na adres:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Wydział Geodezji

ul. Michałkowicka 105

41-103 Siemianowice Śląskie

Zachęcamy do zapoznania się z opisem działania modułu „Internetowe narady koordynacyjne” pod linkiem:  https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/internetowe-narady  i rozpoczęcia współpracy z naszym Urzędem za jego pośrednictwem, co w znacznym stopniu usprawni oraz przyspieszy obsługę narad koordynacyjnych obsługiwanych przez tut. Ośrodek.