Internetowe narady koordynacyjne – informacja dla inwestorów i projektantów

Wydział Geodezji informuje, że został uruchomiony moduł internetowych narad koordynacyjnych, w związku z czym zachęcamy inwestorów i projektantów do zarejestrowania się przez link:

 http://siemianowice.geoportal2.pl/

ZAKŁADKA: „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”

Po założeniu konta i zalogowaniu można składać wnioski wraz z dokumentacja projektową w postaci elektronicznej, wnosić opłaty, śledzić przebieg narady, a po jej zakończeniu pobrać protokół oraz oklauzulowane mapy.

Poniżej link do instrukcji modułu „Wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu”:

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/wnioskodawca-internetowe-narady

Zapytania dotyczące tej usługi prosimy kierować pod nr telefonu – 32 76 05 413, 411 lub bezpośrednio w pokoju 119 w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickej 105.