Zapytania komornicze

Moduł Zapytania Komornicze

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, uruchomił w ramach Geoportalu Siemianowic Śląskich (http://siemianowice.geoportal2.pl) moduł wspomagający zapytania komornicze, za jego pośrednictwemo została stworzona możliwość weryfikacji czy dany podmiot/osoba figuruje w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Miasta Siemianowice Śląskie.

Korzystanie z modułu jest nieodpłatne i odbywa na podstawie loginu i hasła nadanego przez Geodetę Miasta, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta.

Uprawnienia nadawane są po przesłaniu wniosku, który jest do pobrania poniżej.

na adres:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Wydział Geodezji

ul.. Michałkowicka 105

41-103 Siemianowice Śląskie

Zachęcamy do zapoznania się z opisem działania modułu „Zapytania komornicze”, który dostępny jest w lokalizacji:

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/zapytania-komornicze

i rozpoczęcia współpracy z naszym Urzędem za jego pośrednictwem, co w znacznym stopniu usprawni oraz przyspieszy wymianę informacji w zakresie Państwa działalności.