Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej

Ogólny opis

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem do właściwego organu.  zgodnie z art. 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia

Sposób dostarczania dokumentów

  1. Formularz wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej jest dostępny w dolnej części ekranu (w formacie pdf)  
  2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
    1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
    2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy
  3. Za pośrednictwem GEOPORTALU (zalecane): siemianowice.geoportal2.pl

Opłaty

Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem nr 1, Tabela 16a,  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wiecej informacji tutaj.