Rejestr cen nieruchomości dla rzeczoznawców

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że w ramach Geoportalu Siemianowic Śląskich (http://siemianowice.geoportal2.pl) istnieje  możliwość korzystania przez rzeczoznawców z modułu danych rejestru cen nieruchomości prowadzonego dla Miasta Siemianowice Śląskie.

Korzystanie z modułu odbywa na podstawie loginu i hasła nadanego przez Geodetę Miasta, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta.

Uprawnienia nadawane są po przesłaniu wypełnionej i podpisanej umowy wraz z kopią świadectwa o nadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Plik z umową jest do pobrania poniżej).

na adres:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Wydział Geodezji

ul.. Michałkowicka 105

41-103 Siemianowice Śląskie

Zachęcamy do zapoznania się z opisem działania modułu Dane Rejestru Cen Nieruchomości i rozpoczęcia współpracy z naszym Urzędem za jego pośrednictwem, co w znacznym stopniu usprawni oraz przyspieszy wymianę informacji w zakresie Państwa działalności. 

Poniżej link do opisu działania modułu: Obsługa rzeczoznawcy majątkowego;

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/portal-rzeczoznawcy