Miejscowy plan zagospodarowania

Cały obszar Siemianowic Śląskich jest pokryty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jesteśmy otwarci na dialog z przedsiębiorcami odnośnie wprowadzania zmian w planie, na którym skorzystałyby obie strony. Na bieżąco wprowadzamy niezbędne zmiany, które są wynikiem wniosków skierowanych w stronę gminy.