Szkolnictwo zawodowe

Liczne i częste kontakty z przedsiębiorcami skutkują także pracami nad nową siatką szkół, która będzie wzajemnie przenikać się z tutejszym rynkiem pracy.

Siemianowiccy urzędnicy prowadzą stałe konsultacje, by w trakcie kolejnych otwierać kierunki nauczania skorelowane z oczekiwaniami rynku pracy. Tylko w ten sposób można efektywnie przygotowywać przyszłych absolwentów na początek ich kariery zawodowej, a z drugiej strony umożliwić firmom zatrudniania wykwalifikowanych pracowników.


Potrzeby tutejszych biznesmenów są dokładnie analizowane, tak by w okresie maksymalnie 5 lat można było z powodzeniem uruchomić odpowiednie klasy kształcenia.