Bezpieczne Siemianowice. Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie

NAZWA PROJEKTU:

Bezpieczne Siemianowice. Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 743 285,34 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 631 792,54 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Działanie 2.1

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w postaci aplikacji e-interwencje oraz rozbudowanie monitoringu miejskiego. Aplikacja Bezpieczne Siemianowice będzie dostępna za pośrednictwem strony www oraz możliwa do zainstalowania na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Dodatkowo w gminie zostanie rozbudowany monitoring miejski, który będzie pełnił funkcję wspierającą aplikację.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić zdarzenie po uprzednim zalogowaniu w systemie. Skutkiem zgłoszenia będzie wygenerowanie e-potwierdzenia przyjęcia zdarzenia i rozwiązywanie problemu zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa. Projekt będzie wspierał rozwój e-usług w dziedzinie bezpieczeństwa miejskiego.

PLANOWANY EFEKT:

– uruchomienie systemu teleinformatycznego,

– zwiększenie ilości usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4.