Pierwszy zastępca Prezydenta Miasta

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, Agnieszka Gładysz

Agnieszka Gładysz – prawnik, manager i samorządowiec.
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Agnieszka Gładysz – prawnik oraz wieloletni samorządowiec (od 1997 roku). Absolwentka studiów MBA, Psychologii w Zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zarządzania w Sektorze Publicznym (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz innych uczelni wyższych.
Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.
Jest inicjatorem wielu rozwiązań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz liderem projektów gospodarczo-inwestycyjnych wspierających dynamiczny rozwój Siemianowic Śląskich. Wyróżniona wieloma nagrodami za zainicjowane i zarządzane projekty w zakresie Smart City, czy Human Smart City. 
Wykładowca akademicki w zakresie zintegrowanego zarządzania miastem i zagadnień ekonomicznych.
Certyfikowany Pełnomocnik i Auditor ISO 9001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Czynnie zaangażowana w rozwój współpracy społeczno-gospodarczej miast i gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Inwestycji
Wydział Infrastruktury Drogowej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Budownictwa
Wydział Gospodarki Odpadami
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji
Biuro Obsługi Inwestora
Biuro Prasowe
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w ramach skarg, wniosków i interwencji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00, po wcześniejszym zapisaniu się w pokoju nr 4 (Wydział Organizacji i Zarządzania), w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 lub telefonicznie pod nr. tel. 32 76-05-263.