Rzecznik Prasowy

p.o. Rzecznika Prasowego – Rafał Jakoktochce

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Miasta, po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 32 760-53-21, 607-775-444, ul. Jana Pawła II 10, p. 33,