Program Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza
Program Ochrony Powietrza

AKTUALNA JAKOŚĆ POWIETRZA I STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/814/3/1

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale antysmogowej terminami.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa–praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania

CZYSTE POWIETRZE

Gmina Siemianowice Śląskie na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie programu Czyste Powietrze.

 Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą umówić się na konsultację w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Michałkowicka 105 Siemianowice Śląskie kontaktując się pod nr tel. 32 76 05 460

Dodatkowe informacje

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za lata 2020-2024