Fundusze UE 2007-2013

RokProjektŹródłoDofinansowanie
Perspektywa finansowa 2007-2013
2009Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców w Siemianowicach ŚlaskichRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 7.1.21 271 445,71 zł
Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego Michał w Siemianowicach ŚlaskichRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 9.1.3./Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu3 453 603,82 zł
Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Siemianowicach ŚląskichRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 9.1.3603 492,06 zł
Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego Sporcik przy ulicy Śniadeckiego w Siemianowicach ŚląskichRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 9.1.31 243 041,19 zł
Nauka drogą do sukcesu na ŚląskuProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.384 772,71 zł
2010Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznejProgram Rozwoju Subregionów RPO WSL 2007-2013 Działanie  5.32 176 725,10 zł
Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w UM Siemianowice ŚląskieProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2.11 298 781,00 zł
Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkoluProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.1974 070,76 zł
Szkoła harmonijnego rozwoju – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowychProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.21 128 148,20 zł
2011Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności w Siemianowicach ŚląskichRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 6.2.16 925 903,72 zł
Siemianowice dobre bo Śląskie – promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice ŚląskieRPO WSL 2007-2013 poddziałanie 1.1.2863 727,50 zł
Mam zawód – mam pracę w regionieProgram Operacyjny Kapitał Ludzki  Działanie 9.2727 169,55 zł
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach ŚląskichProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2785 122,00 zł
Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach ŚląskichProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2206 266,67 zł
2012-2013Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spotRPO WSL 2007-2013 działanie 2.1531 998,42 zł
2014Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice ŚląskiePOIiŚ Działanie 9.364 575,00 zł
Poprawa jakości infrastruktury ruchu turystycznego, w tym terenów rekreacyjnych i aktywnych form turystyki, w rejonie Stawu Rzęsa w Siemianowicach ŚląskichRPO WSL 2007-2013 działanie 3.2.22 069 077,61 zł
Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami – skrzyżowania ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna w Siemianowicach ŚląskichRPO WSL 2007-2013 działanie 7.1.22 596 700,00 zł
Tabela prezentująca zestawienie projektów dofinansowanych z podziałem na rok i wskazaniem źródła dofinansowania.