Gminny Program Rewitalizacji

GPR
Logo REWItalizacja – wejdź w to!

AKTUALNOŚCI

Komitet Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” stworzyliśmy stronę, na której na bieżąco będziemy informować o prowadzonych działaniach. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w zakładkach do tej strony, a dodatkowo na Facebooku pn. REWItalizacja – wejdź w to (https://www.facebook.com/rewitalizacja.wejdz.w.to).

Rewitalizacja to szereg powiązanych ze sobą działań, które służą podniesieniu jakości i warunków życia mieszkańców zdegradowanych części miasta.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który umożliwia prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze. Jest to przewodnik wskazujący działania i zmiany, które należy wdrożyć w określonych, zdegradowanych częściach miasta
w celu poprawy jakości życia w mieście. Zgodnie z jego założeniami beneficjentami programu mają być wszyscy mieszkańcy miasta,
a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Grafika przedstawiająca procedurę sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji