Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE w Siemianowicach Śląskich

Nowoczesne ekologiczne oświetlenie

NAZWA PROJEKTU:

Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE w Siemianowicach Śląskich

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 350 000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 147 500,00 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Projekt obejmuje zakres prac związany z budową nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich przy następujących ulicach:

Domina (10szt), Wyzwolenia (20szt), Olimpijska (22szt),
Dworcowa (14szt), Zachodnia (7szt).

Oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energią zgromadzoną w akumulatorach, posiadających dwa źródła ładowania – solarne z modułów fotowoltaicznych oraz energią wiatru z generatora siłowni wiatrowej.

PLANOWANY EFEKT:

– obniżenie wydatków na energię,
– spełnienie przez zmodernizowany system oświetleniowy normy PN-EN 13201,
– osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2,
– obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia.