Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskich

NAZWA PROJEKTU: Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskich

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 101 394,76 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 936 185,54 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola nr 15 przy
ul. Grunwaldzkiej 10 w Siemianowicach Śląskich o pomieszczenia konieczne dla zapewnienia 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Do istniejącego przedszkola zostanie dobudowana nowa część składająca się z dwóch sal bawialnych, niezbędnego zaplecza i sanitariatów. Nowy budynek zostanie przyłączony do starej części budynku, dla której zaplanowano niezbędne prace adaptacyjne. Do nowych pomieszczeń w ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie takie jak regały, stoliki, leżaki i pościel. W dobudowanej części przedszkola zostaną utworzone dwa oddziały dla dzieci w wieku 3 – 4 lat.