Rząd przedłuża obostrzenia do 31 stycznia. Od 18 stycznia klasy I-III wracają do szkół

Do 17 stycznia br. obowiązują ograniczenia w ramach tzw. etapu odpowiedzialności, który został wprowadzony przez Rząd 28 listopada 2020 r. a od 28 grudnia 2020 r. uzupełniony o dodatkowe regulacje. Od 5 stycznia br. zniesiono obowiązek przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia pod opieką dorosłych.

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r., ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz utrzymującą się wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami, Rząd zapowiedział podjęcie decyzji o przedłużeniu obowiązujących obecnie obostrzeń do 31 stycznia br. Ma to zapobiec drastycznemu przyrostowi zachorowań na COVID-19.

Jedyną zmianą w stosunku do obowiązujących już regulacji jest powrót do szkół uczniów klas I-III szkół podstawowych, który nastąpi od 18 stycznia br. Oczywiście zajęcia muszą być prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, którego wytyczne opierają się w dużej mierze na zapisach znanych z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Ponadto przeprowadzane są testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III oraz nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół, które potrwają do 15 stycznia br.

Szczegółowe wytyczne sanitarne znajdują się w linkach na stronie Ministerstwa Edukacji pod linkiem „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych„.

W Siemianowicach Śląskich przygotowania do rozpoczęcia stacjonarnej nauki przez klasy I-III przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Według informacji, które otrzymaliśmy od Naczelnik Wydziału Edukacji siemianowickiego magistratu Anny Sobieraj, pomimo trwających jeszcze ferii zimowych, we wszystkich szkołach podstawowych trwają przygotowania do organizacji zajęć i przyjęcia uczniów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, natomiast pracownicy szkół w porozumieniu z Sanepidem poddają się testom covidowym.

Wszystkie obowiązujące zasady i ograniczenia znaleźć można na stronie rządowej gov.pl pod linkiem:

Aktualne zasady i ograniczenia związane z zagrożeniem COVID-19

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice