Zmiany w funkcjonowaniu USC

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż od dnia 13 stycznia 2021r Urząd Stanu Cywilnego będzie funkcjonował na następujących zasadach:

Urodzenia

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa następuje po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 032 766 05 23 ( do odwołania)

Wizyty ustalane są na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie informujemy, iż rejestracji dziecka dokonujemy tylko poprzez platformę ePuaP.

https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób należy składać wnioski znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Małżeństwa

Rejestracja terminu ślubu oraz sprawy dotyczące wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego

oraz spisanie zapewnienia do ślubu cywilnego oraz konkordatowego następuje po uprzednim umówieniu spotkania pod nr 032 766 05 23 oraz drogą mailową usc@um.siemianowice.pl

Wizyty ustalane są na konkretny dzień i godzinę.

Zgony

Rejestracja zgonów następuje w godzinach otwarcia Urzędu . Czynność ta nie wymaga wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty.

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

Podania o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można złożyć:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Aleja Sportowców 1 w godzinach otwarcia Urzędu
  2. do urn umieszczonych przed Urzędem Stanu Cywilnego Aleja Sportowców 1, w  budynkach Urzędu Miasta przy ul.Jana Pawła II 10 lub przy ul.Michałkowskiej 105

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na duże braki osobowe w naszym USC i innych Urzędach spowodowane epidemią koronowirusa może wydłużyć  się okres oczekiwania na uzyskanie odpisów .

Informacje dotyczące wydawania odpisów z akt stanu cywilnego można uzyskać pod nr tel. 032 766 05 20 lub 032 766 05 21.

Jednocześnie zaznaczamy, iż wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można złożyć także:

  1. korespondencyjnie
  2. elektronicznie poprzez platformę ePuaP

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Opłata skarbowa

Wpłat opłat skarbowych dokonuje się na konto Urzędu Miasta

ING Bank Śląski Siemianowice Śląskie

Nr 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w budynku przy Alei Sportowców 1 może przebywać jednocześnie 4 osoby. W związku z powyższym prosimy, by osoby które przybywają załatwić jakąkolwiek czynność w USC przybywały bez osób towarzyszących. Dzięki temu, większa ilość klientów będzie mogła jednocześnie sprawniej i szybciej załatwić swoją sprawę.

W związku z zaistniałą sytuacją liczymy na Państwa wyrozumiałość.