Marcowy odbiór wielkogabarytów z domków jednorodzinnych

Wszystkim mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej przypominamy, że w najbliższym tygodniu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w dniach 1-3 marca odbędzie się pierwszy odbiór frakcji wielkogabarytów. Dokładny harmonogram odbioru znajduje się po linkiem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/011/003

Wielkogabaryty pochodzące z gospodarstwa domowego są jednak często mylone z innymi frakcjami odpadów. Nie każdy „duży” odpad to wielkogabaryt. Są takie przedmioty, które nie zostaną odebrane przez firmę obsługującą miasto, ponieważ są odpadami, które wymagają szczególnego sposobu ich zagospodarowania, w tym utylizacji (odzysku). Poniżej mała „ściąga” uwzględniająca najczęściej popełniane błędy.