Radni wnikliwie zapoznali się ze zmianami w budżecie miasta

Dokładnie o godzinie 13.00 przed monitorami zasiedli siemianowiccy radni uczestniczący w kolejnej, odbywającej się on-line, XXVIII sesji Rady Miasta.

Zanim przystąpiono do właściwych obrad, przewodniczący Adam Cebula poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie: byłego zastępcę prezydenta, a wcześniej naczelnika Wydziału Rozwoju i radnego Jacka Matusiewicza oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Huty Jedność, a następnie właściciela i dyrektora Arkony Hilarego Chlebka. Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2021 r. informację z działalności w okresie międzysesyjnym złożyła I zastępca prezydenta Agnieszka Gładysz. W tej części sesji radni zadawali pytania dotyczące wspomnianego okresu. Pytano m.in. o sytuację w szczepieniach, o to, czy władze miasta podejmują działania w sprawie podwyżki cen biletów w komunikacji Transportu Metropolitalnego, w sprawie przywrócenia dworca kolejowego w naszym mieście oraz w sprawie pozyskiwania środków na likwidację emisji niskiej.

Z kolei radni skupili się na informacji o stanie realizacji i perspektywach miejskich inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych.

Obszernym nurtem dzisiejszej sesji był temat porozumień związanych z edukacją siemianowickich uczniów. Jednym z poruszonych zagadnień była potrzeba zawarcia takiego porozumienia pomiędzy Siemianowicami Śląskimi a Rudą Śląską w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania i finansowania kształcenia uczniów branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Korzystają z tego uczniowie z naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz z Zespołu Szkół COGITO.

Dalsze porozumienia dotyczyły nauki religii. I tak, przegłosowano zawarcie ich z Katowicami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania, Ligi Muzułmańskiej w jej Oddziale Śląskim, Kościoła Chrystusowego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym, Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego oraz z Świętochłowicami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. We wszystkich wymienionych kwestiach radni podjęli uchwały akceptujące.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy zostało nie tylko przyjęte, ale i opatrzone wieloma ze strony radnych słowami uznania za działania na rzecz wspierania zarówno przedsiębiorców,jak i osób poszukujących pracy.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021 – 2023 a potem przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto. Druga kwestia wywołała bardzo szeroką dyskusję, będącą wyrazem ogromnej troski radnych o nauczycieli, jak również o poziom edukacji w naszych szkołach. Wiele emocji towarzyszyło debacie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Siemianowic Śląskich w 2021r. Radnym przede wszystkim chodziło o to, aby nie ograniczać pomocy do jednej branży, pytali też o dotychczasowe działania pomocowe wobec przedsiębiorców przeżywających trudne chwile w sparaliżowanej pandemią gospodarce.

Rada Miasta, po wnikliwej analizie, jednogłośnie podjęła  uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. Całą debatę można obejrzeć  https://esesja.tv/transmisja/13932/xxviii-sesja-rady-miasta-z-dnia-25022021r.htm

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice