Siemianowicka kultura i sport od 1 lutego

Poniedziałek, 1 lutego, jest pierwszym dniem obowiązywania nowych, nieco złagodzonych wytycznych Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W związku z tym w naszym mieście swoją działalność wznowiło Muzeum Miejskie.

Od 1 lutego br. muzeum działa w oparciu o następujące zasady:

Udostępnianie zwiedzającym wystaw i przestrzeni muzealnych

 1. Udostępnianie wystaw muzealnych i wystawienniczych odbywa się bez szkody dla zbiorów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego uwzględniające wymogi konserwatorskie.
 2. Wszystkie ekspozycje są w Muzeum udostępnione zwiedzającym przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach – przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników muzeów w przestrzeniach zamkniętych;
 3. Zwiedzanie muzeum:
 • Ograniczanie liczebności zwiedzających, także w wypadku zwiedzania grupowego obowiązuje limit 1 os./15m2
 • W przypadku zwiedzania grupowego wynikającego z pkt a/- ograniczanie liczebności zwiedzających, oraz tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym
 • Zwiedzanie Muzeum odbywa się tylko przy zastawaniu przez zwiedzających ochrony osobistej (np. płyny dezynfekcyjne, maseczki ),
 • Muzeum jest czynne dla zwiedzających od 12.00 do 16.00 (od poniedziałku do niedzieli) z wyjątkiem czwartku – od 12.00–18.00,
 • Muzeum monitoruje zachowanie reżimu sanitarnego poprzez system telefonicznej lub mailowej rezerwacji – na maila biuro@muzeum.siemianowice.pl ,
 • Wszelkie zajęcia grupowe w tym edukacyjne oraz spotkania, koncerty, wernisaże są możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowania limitu uczestników 1os./15m2
 • korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników;
 • Kontynuacja udostępniania zbiorów on-line i rozwijania oferty muzealnej w tym zakresie;

Organizacja pracy muzeum w czasie epidemii:

 1. Zapewnianie pracownikom, a szczególnie mających kontakt z publicznością, dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki).
 2. Wprowadzenie w miarę możliwości zadań niewymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie instytucji w trybie pracy zdalnej.
 3. Organizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami.
 4. Monitorowanie przestrzegania przez publiczność reżimu sanitarnego (np. zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek, przyłbic).
 5. Systematyczne doposażanie (w sprzęt, płyny dezynfekcyjne, kombinezony) zespołów (w oparciu o służby ochrony) odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedur sanitarnych (np. odkażanie wnętrz).
 6. Bieżące dostosowywanie regulaminów zwiedzania do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz ich aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami; szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne.
 7. Uzgodnienia działań Muzeum w zakresie działalności w stanie epidemii są podejmowane z właściwymi terytorialnie służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Podajemy także aktualne informacje dotyczące innych siemianowickich instytucji związanych z kulturą i sportem.

PŁYWALNIA MIEJSKA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.01.2021 r. (Dz.U. poz. 207) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich w dniach od 1.02.2020 r. do 14.02.2021 r. została wyłączona z użytkowania.

W tym czasie kontynuowane będą bieżące prace konserwatorskie (malowanie szatni i pomieszczeń socjalnych) celem skrócenia przerwy technicznej w okresie letnich wakacji.

MOSiR PSZCZELNIK

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.01.2021 r. (Dz.U. poz. 207) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie 1.02.2021 r. – 14.02.2021 nie działają poniżej podane obiekty MOSiR „Pszczelnik” i nie są prowadzone na nich ogólnodostępne zajęcia:

 1. Basen Kompleksu Sportowego „Michał”.
 2. Hala Tenisowa przy ul. Aleja Młodych.
 3. Zajęcia w wodzie oraz Akcja „SUPERPŁYWAK” na basenie Kompleksu Sportowego „Michał”.
 4. Hala sportowa w Parku Pszczelnik oraz Kompleksie Sportowym „Michał” dla grup rekreacyjnych.
 5. Boiska zewnętrzne w Parku Pszczelnik dla grup rekreacyjnych.
 6. Bieżnia stadionu w Parku Pszczelnik.

Dodatkowo podjęto decyzję o zamknięciu (rozmrożeniu) lodowiska w Parku Pszczelnik w tym sezonie.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o ograniczeniach jednostki wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w okresie ferii zimowych:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich czynna jest od poniedziałku do piątku, gdzie czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru:

 • WYPOŻYCZALNIA – Aleja Sportowców 3; poniedziałek: 10.00 do 19.00; wtorek – piątek 9.00 do 19.00; sobota nieczynne do odwołania.
 • ODDZIAŁ DLA DZIECI: poniedziałek – piątek 10.00 do 18.00; sobota nieczynne do odwołania.
 • FILIE BIBLIOTECZNE nr 1, nr 2, nr 8, nr 9, nr 10: poniedziałek 10.00–15.00; wtorek-piątek 11.00–18.00.
 • FILIA nr 4: poniedziałek 12.00–15.00; wtorek–czwartek 13.00–17.00; piątek 14.00-18.00.
 • FILIA nr 5 i 7: poniedziałek 10.00 do 15.00; wtorek–piątek 11.00 do 17.30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną czytelnia, czytelnia internetowa oraz filia szpitalna nieczynne od odwołania.

Przy Alei Sportowców 3 przed wejściem do biblioteki centralnej uruchomiono wrzutnię książek, gdzie w sposób bezkontaktowy można zwrócić książki.

W chwili obecnej w bibliotece centralnej trwają prace nad uruchomieniem nowej wersji systemu bibliotecznego PATRON, który sukcesywnie w ciągu roku będzie również uruchamiany w poszczególnych filiach.

Ponadto zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 29.01.2021 biblioteka nie organizuje spotkań z czytelnikami a jedynie prowadzi swoja działalność animacyjną za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obowiązują maseczki, dystans oraz dezynfekcja rąk. Dodatkowo w bibliotece centralnej ustawiony jest bezkontaktowy dyspozytor środka dezynfekcyjnego.

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.01.2021 r. (Dz.U. poz. 207) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie 1.02.2021 r. – 14.02.2021 obowiązuje zakaz organizacji przez podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 2316 kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) działań kulturalnych i rozrywkowych z udziałem publiczności z wyjątkiem:

 • działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia,
 • nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
 • wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do 14 lutego SCK nie prowadzi objętych zakazem działań kulturalnych i rozrywkowych z udziałem publiczności. Pracownicy merytoryczni wykonują swoją pracę w systemie hybrydowym (praca zdalna i praca stacjonarna z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii). Przygotowywane są wydarzenia online.

W ramach Akcji Zima SCK przygotowuje 24 odcinki wirtualnych warsztatów, pracując w kilku zmiennych ekipach merytoryczno-technicznych.

Zajęcia sekcji artystycznych SCK odbywają się w trybie online przez cały okres ferii zimowych.

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice