Zmarł Jacek Matusiewicz

Ze smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Jacka Matusiewicza, byłego zastępcy prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w latach 2007 – 2008 wcześniej naczelnika Wydziału Rozwoju UM. Miał 53 lata.

Ukończył studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także z zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Był absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Życie zawodowe opierał nie tylko na swoim wykształceniu filologicznym, pełnił m. in. obowiązki prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach, Funduszu Górnośląskiego oraz wiceprezesa Zakładów Azotowych SA. Był współzałożycielem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wydawcą Kuriera Górnośląskiego, gazety o profilu prawicowym. Początkowo związany z Unią Polityki Realnej, następnie przez wiele lat działał w szeregach Platformy Obywatelskiej m. in. jako wiceprzewodniczący Śląskiego Regionu oraz przewodniczący PO w Siemianowicach Śląskich. Ostatnio – członek partii Ślonzoki Razem.

– Jacek był bardzo dobrym organizatorem działań publicznych – mówi Jego wieloletni współpracownik na gruncie politycznym, a zarazem przyjaciel, Andrzej Gościniak – Był człowiekiem o niezależnych poglądach, zorientowanym prawicowo, ale nie dającym się zamknąć w żadnych schematach myślenia i działania. Był prawdziwym erudytą, z którym wspaniale i ciekawie można było rozmawiać. Chętnie też zawsze służył swoją wiedzą.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice