Nieczynne przedszkola i żłobek

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 27 marca do 11 kwietnia nieczynne będą przedszkola. Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci. W przypadku konieczność zapewnienia dziecku opieki w ww. przypadkach proszę o kontakt z dyrektorem właściwego przedszkola.

W tym samym czasie zostanie także zamknięty Żłobek Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Pod opiekę placówki będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 m.in. medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 32 228 37 68

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice