Od 15 marca 2021 ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

W związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej (koronawirus COVID-19), od dnia 15 marca br. do odwołania, nastąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobie funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w następującym zakresie:

1. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz utrzymania aktywności gospodarczej w tym:

 • a) rejestracji stanu cywilnego ( Al. Sportowców 1)
 • b) ewidencji ludności i dowodów osobistych (ul. Jana Pawła II 10)
 • c) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (ul. Jana Pawła II 1)
 • d) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (ul. Michałkowicka 105)
 • e) ochrony środowiska (ul. Michałkowicka 105)
 • f) świadczenia usług komunalnych i pozwoleń wodnoprawnych (ul. Michałkowicka 105)

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu.

2. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

3) W budynkach Urzędu Miasta udostępnione zostaną skrzynki podawcze.

4). Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

 • poniedziałki – 7.00–17.00
 • wtorki, środy i czwartki – 8.00–16.00
 • piątki – 8.00–14.00

za wyjątkiem Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

 • poniedziałki – 7.00–16.00
 • wtorki, środy i czwartki – 7.00–14.00
 • piątki – 7.00–13.00

5) Numery telefonów Urzędu Miasta – tutaj

6) Numery rachunków bankowych, na które można dokonywać płatności – tutaj

7) Dostęp do aplikacji dedykowanej płatnościom podatkowym oraz opłacie za odbiór odpadów komunalnych PLIP – tutaj

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem zarówno interesantów jak i pracowników.

Potencjalna możliwość zaleconej kwarantanny w Urzędzie wyeliminuje z funkcjonowania cały urząd. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice