Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu – dzielnica Michałkowice Etap II

Zawiadamia się, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zasady organizacji dyskusji publicznej w trybie zdalnym oraz termin wnoszenia uwag, a także formularz informacyjny RODO w załącznikach poniżej.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice