Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu – Mysłowicka

Zawiadamia się, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zasady organizacji dyskusji publicznej w trybie zdalnym oraz termin wnoszenia uwag, a także formularz informacyjny RODO w załącznikach poniżej.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice