XXXIII sesja Rady Miasta

Wczoraj (22.07) w trybie zdalnym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas obrad radni przyjęli uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038, a także emisji obligacji serii A21, B 21, A22, B 22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i emisji obligacji serii C 21,D 21, E 21, F 21, G 21, H 21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Tym samym Miasto Siemianowice Śląskie przystąpi do emisji obligacji o łącznej wartości 56 milionów złotych. Pozyskane w ten sposób pieniądze posłużą do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowania planowanego deficytu budżetu w 2021 i 2022 roku.
Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. TUTAJ
Szczegółowy zapis audio video z przebiegu sesji dostępny jest  TUTAJ .

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Szymon Duczek