Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 2301/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 lipca 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Ich przedmiotem było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia:

– górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

– określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rzecz Gminy Siemianowice Śląskie.

W wyznaczonych terminie konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie nie wpłynęły żadne opinie.

W załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Autor:

  • Monika Flaga (Wydział Gospodarki Komunalnej)

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska