Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Urzędnicy Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego magistratu wyłożyli do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Opracowanie dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”.

Do projektu włączyliśmy prognozę oddziaływania na środowisko – słyszymy w Wydziale Rozwoju Miasta.

Treść ogłoszenia wraz projektem oraz prognozą, a także formularz informacyjny RODO dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/25686142

Autor:

  • Kornelia Bekus (Wydział Rozwoju Miasta)

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: Szymon Duczek