1 września rusza kwalifikacja wojskowa

1 września rusza w naszym mieście kwalifikacja wojskowa i potrwa do 10 września br. W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej i niektóre kobiety muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 1.

O mającej się rozpocząć kwalifikacji wojskowej informowały już obwieszczenia Wojewody Śląskiego , które pojawiły się w różnych punktach naszego miasta.
Do wszystkich osób objętych obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostały wysłane imienne wezwania ze wskazaniem miejsca, terminu i godziny stawiennictwa oraz dokumentów, które należy z sobą zabrać.
Przypominamy, że tegoroczna kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 2002, a więc tych, którzy w bieżącym roku kończą 19 rok życia. Wzywani do kwalifikacji będą również mężczyźni z roczników 1997-2001, którzy do tej pory z różnych powodów uniknęli tego obowiązku, osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria B) oraz kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (studentki bądź absolwentki szkół i uczelni medycznych, weterynaryjnych i kierunków psychologicznych).
Należy pamiętać, że choć polska armia jest zawodowa i nie ma obecnie powszechnego poboru do wojska, kwalifikacja wojskowa jest nadal obowiązkowa. Dlatego ważne jest, by zgłosili się do niej wszyscy ci, którzy otrzymali wezwanie.

Osobę, która otrzyma wezwanie do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, a z ważnych przyczyn nie będzie mogła zgłosić się w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 32 730 18 89, 730 359 415 albo osobiste zgłoszenie się do Urzędu Miasta Siemianowice Śl. – ul. Dąbrowskiego 13, II piętro, pokój nr 4, w celu ustalenia nowego terminu zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, nie przekraczającego jednak daty 10 września 2021 r.

Zwracamy również uwagę, że za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, tel. 32 730 18 89.

Autor:

  • Izabela Pesel (Wydział Zarządzania Kryzysowego)

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska