Bezpieczne przejścia dla pieszych pieszych w Siemianowicach Śląskich

logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

NAZWA PROJEKTU:

Bezpieczne przejścia dla pieszych pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Michałkowicka

Bezpieczne przejścia dla pieszych pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. E.Orzeszkowej

NAZWA BENEFIOCJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARETOŚĆ PROJEKTU:

Bezpieczne przejścia dla pieszych pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Michałkowicka –  

125 000,00 zł,

Bezpieczne przejścia dla pieszych pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. E.Orzeszkowej –      31 250,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 125 000,00 ZŁ

NAZWA FUNDUSZU: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

NAZWA PROGRAMU: ”Program ograniczania przestępczości i apołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lat 2018-2020”

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych polegając na modernizacji przejść dla pieszych poprzez :

Ul. Michałkowicka:

– montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, pługoodpornych

– montaż znaków  D-6 z oświetleniem

– montaż czujników ruchu

– montaż nawierzchni antypoślizgowej w barwie szarej na dystansie 100 m

– wykonanie oznakowania grubowarstwowego

– montaż radaru z wyświetlaczem prędkości, ilością punktów karnych oraz kwotą mandatu,

Ul. E.Orzeszkowej:

– montaż aktywnych punktowych elementów  odblaskowych, pługoodpornych.

– montaż znaków  D-6 z oświetleniem.

– montaż nawierzchni antypoślizgowej w barwie szarej na dystansie 100 m.

– wykonanie oznakowania grubowarstwowego

PLANOWANY EFEKT: poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.