Rozbudowa drogi powiatowej nr 9605S w Siemianowicach Śląskich – Ulica Wróblewskiego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Jagiełły

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 716 850 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 858 425

NAZWA PROGRAMU: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

OPIS PROJEKTU:

Projektowana rozbudowa obejmuje poszerzenie jezdni ulicy Wróblewskiego w celu wykonania pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ulicę Grunwaldzką oraz poszerzenie jezdni ulicy do szerokości 10,50 m w celu wydłużenia pasa ruchu do skręcania w lewo w ulicę Telewizyjną o 40m. Inwestycja ma na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa przejazdu głównym ciągiem komunikacyjnym Miasta oraz zwiększenie nośności jezdni do kategorii KR6. Projektowana rozbudowa ulicy niesie za sobą konieczność wykonania szeregu robót, obejmujących m.in.

przebudowę jezdni ulicy do podstawowej szerokości 7m i pochylenia poprzecznego dwustronnego o wielkości 2,0%, wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę 2 zatok autobusowych na przystankach komunikacji publicznej, wykonanie azylu dla pieszych na przejściu przez ul. Wróblewskiego w rejonie skrzyż. z ul. Zgrzebnioka oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych między skrzyż. z ul. Grunwaldzką i Jagiełły, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką w celu dostosowania jej działania do nowej geometrii skrzyżowania, oraz skoordynowanie z sygnalizacją na skrzyżowaniu z ul. Jagiełły, przebudowę chodników do szerokości minimum 2,00 m, z ujednoliceniem nawierzchni i obramowania o pochyleniu jednostronnym o wielkości 2,0%, przebudowę odwodnienia ulicy z przyłączeniem ciągów kanalizacji deszczowej do trzech odbiorników, przebudowę oświetlenia ulicznego na oświetlenie na nowych słupach z oprawami LED, zasilanie kablem ziemnym przyłączonym do projektowanego złącza kablowego.