Statuetka im. Ignacego Łukasiewicza dla Gminy Siemianowice Śląskie

13 września br., podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu w którym gmina Siemianowice Śląskie również brała udział. Wśród 10 gmin, które uzyskały największą ilość punktów, w kategorii „Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce” nasza uplasowała się na 8 pozycji.

Wśród istotnych kryteriów decydujących o wysokiej lokacie Siemianowic Śląskich był m.in. poziom wydatków przeznaczonych na inwestycje w trudnym, bo pandemicznym roku 2020, z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków, w których inwestorem jest lokalny samorząd. W przypadku naszego miasta wyniósł on ogółem 4 269 012 zł. Kapituła konkursowa brała również pod uwagę poziom wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu nisko i zeroemisyjnego (7 631 673 zł), wysokość środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę na realizację polityki klimatyczno-energetycznej (18 109 836 zł) czy poziom wydatków przypadających na jednego mieszkańca w kontekście akcji społecznych w gminie 2020 r. (1 148 080 zł).

– Ponadto drobiazgowo opisaliśmy ubiegłoroczną inwestycję roku, wpisującą się w w realizację polityki klimatyczno-energetycznej, jaką była kompleksowa termomodernizacja „Jordana” – mówi Paweł Cwalina z Biura Prasowego siemianowickiego Urzędu Miasta. – Nie bez znaczenia jest fakt, iż inwestycja ta w znacznym stopniu obniżyła koszty ogrzewania, poprawiła komfort cieplny użytkowników oraz zmniejszyła emisję zanieczyszczeń do atmosfery – dodaje.

Finalnie nasze miasto zakończyło tę sympatyczną, ekologiczną rywalizację ze z Certyfikatem Innowacyjnego Energetycznie Samorządu za zaangażowanie w modernizację sektora energii przyczyniającego się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej, oraz – symboliczną nagrodą – statuetką Ignacego Łukasiewicza.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320