Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie

NAZWA PROJEKTU:

Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Ślaskie

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 223 276,47 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 071 467,60 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie Siemianowic Śląskich Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych (ZCP), obiektów w kluczowych punktach miasta, a także stworzenie sieci ciągów rowerowych. ZCP zlokalizowane będą:

– w dzielnicy Centrum przy ul. Świerczewskiego, w miejscu dwóch istniejących przystanków autobusowych (w kier. Katowic oraz w kier. DK 94). Nowo projektowane przystanki, składać się będą z trzech głównych elementów, tworzących spójną całość: przebudowanej wiaty przystankowej, parkingu B&R (Bike and Ride) oraz zamykanych boksów rowerowych. Dopełnieniem ZCP, będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z przystanków obiekty typu B&R.

– dla dzielnic Michałkowice, Bańgów i Bytków, planuje się utworzenie na obrzeżach miasta, ZCP z obiektami typu B&R i P&R (Park and Ride) w sąsiedztwie istniejących przystanków autobusowych.

Elementem spajającym projekt, będzie budowa sieci tras rowerowych o łącznej długości 17km, komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta.

PLANOWANY EFEKT:

– spadek emisji gazów cieplarnianych

– 4 wybudowane zintegrowane węzły przesiadkowe

– 3 wybudowane obiekty „parkuj i jedź”

– 27 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

– 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

– 4 wybudowane obiekty „Bike&Ride”

– 98 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”

– 17 km tras rowerowych.