Współpracuj z nami nad utworzeniem pierwszego Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Siemianowice Śląskie już w ubiegłym roku na podstawie danych dotyczących sytuacji społecznej mieszkańców miasta rozpoczęła prace diagnostyczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji stanowiącego punkt wyjścia do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ostateczne wyznaczenie tego obszaru będzie podparte licznymi diagnozami oraz konsultacjami społecznymi. Jedną z form konsultacji jest rozpoczynające się badanie ankietowe. Już dziś zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Ankietę można wypełniać w dniach 24.09-04.10.2021 r. pod adresem: https://forms.gle/1zziy4vwjWTV5ExK8

Na ankiecie jednak nie kończą się możliwości udziału mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie w procesie rewitalizacji. W najbliższą środę zorganizujemy pierwszy z trzech spacerów po mieście. Spacery będą miały na celu spotkanie urzędników z mieszkańcami i wysłuchanie ich potrzeb w zakresie możliwych zmian najbliższej okolicy, tak by gminny program rewitalizacji zakładał realizację zadań stanowiących odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.

Urzędnicy dostępni będą dla mieszkańców podczas spaceru już w najbliższą środę 29 września w godz. 12:00 – 14:00. Spacer po Centrum rozpocznie się z Rynku Miejskiego.

Kolejne spacery planujemy zorganizować w dniach 4-8 października (w zależności od warunków atmosferycznych) na Srokowcu. Spacer ten rozpocznie się z Hugo. Trzeci spacer obejmować będzie Laurahutte z ulicą Sobieskiego oraz Szkolną.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta:

Dorotą Rus – 32 760 54 70

Ratusz Miejski

Betiną Bober – Ogon – 32 760 54 21

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Betina Bober – Ogon, Wydział Rozwoju Miasta