XXXV sesja Rady Miasta – 30 września

30 września br. o godz. 13.00 w sali sesyjnej odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2021 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXXV/2021 – nadania Józefowi Skrzekowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie

2/XXXV/2021 – oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

3/XXXV/2021 – oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

4/XXXV/2021 – przyjęcia programu „Wspieramy – siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021

5/XXXV/2021 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”

6/XXXV/2021 – uchylenia Uchwały nr 324/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich oraz likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich

7/XXXV/2021 – zamiaru przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie w V Liceum Ogólnokształcące Sportowe z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie

8.Sprawy informacyjne.

Posiedzenie Rady Miasta

9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216