Już tylko kilka tygodni zostało do OBOWIĄZKOWEJ wymiany starych pieców i kotłów!

Biuro Ochrony Środowiska siemianowickiego Urzędu Miasta przypomina, iż zostało jeszcze tylko parę tygodni do OBOWIĄZKOWEJ wymiany najstarszych, użytkowanych kotłów. W myśl obowiązującej od 2017 roku na Śląsku Uchwały Antysmogowej wszystkie piece wyprodukowane w 2006 roku (i wcześniej) oraz te, które nie mają tabliczek znamionowych muszą być do końca tego roku wymienione na nowsze, spełniające kryteria ekologiczne.

– Mówimy o tym od długiego czasu, bowiem coraz więcej osób zastanawia się czy i kiedy muszą wymienić posiadany piec, kominek czy kocioł – mówi Katarzyna Mroczka, kierownik Biura Ochrony Środowiska. – Uchwała przewiduje kilka etapów wymiany pieców, zaś do końca tego roku muszą zostać zdemontowane najstarsze z nich – dodaje.

W jaki sposób klasyfikujemy nasz kocioł? Przede wszystkim należy sprawdzić, jak bardzo stare jest urządzenie grzewcze, które użytkujemy – licząc od daty produkcji do dnia 1 września 2017 roku. Następnie, na podstawie tak obliczonego wieku, klasyfikujemy piec do odpowiedniej grupy „terminowej”, która określa datę jego wymiany.

Czyli:

– do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
– do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
– do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
– do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
Dla urządzeń, które wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika a których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku (np.: piec kominkowy wolnostojący, piec kaflowy):
– wymiana do 31.12.2022 r., chyba że instalacje będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, albo zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Czy można ominąć obowiązek wymiany starego kotła?

– Nie lekceważyłabym zarówno terminów jak i samego wymogu wynikającego z przepisów uchwały antysmogowej – mówi Katarzyna Mroczka. – Przestrzeganie przepisów związanych z Uchwałą Antysmogową będzie bowiem kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw – dodaje.

Użytkownik instalacji naruszający przepisy uchwały może być ukarany grzywną do 5000zł. lub mandatem do 500zł. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.