Słoneczna Gmina – montaż instalacji fotowoltaicznej w infrastrukturze publicznej

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

NAZWA PROJEKTU: Słoneczna Gmina – montaż instalacji fotowoltaicznej w infrastrukturze publicznej

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 897 720,00 zł

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program działań na rzecz ograniczania niskiej emisji