Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych w SiemianowicachŚląskich – Al. Sportowców

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

NAZWA PROJEKTU: Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych w SiemianowicachŚląskich – Al. Sportowców

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 838 668,91 zł

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Metropolitalny Fundusz Solidarności